Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
A1
Data obserwacji:
2020-09-30
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Opis gatunku:
Columba sp.
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna