Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Mewa srebrzysta (Larus argentatus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2020-10-08
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
tory
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna