Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
brak
Data obserwacji:
2020-10-14 07:45:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna