Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Bóbr europejski (Castor fiber)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2020-10-14
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna