Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Norka amerykańska (Mustela vison)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2020-10-08
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Gonia
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna