Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
766
Data obserwacji:
2020-09-26
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna