Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Gronostaj (Mustela erminea)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
771
Data obserwacji:
2020-09-26
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
arecky
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna