Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna leśna (Martes martes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2020-09-26
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna