Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Ropucha szara (Bufo bufo)
Liczba:
3
Długość odcinka:
400 m.
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2020-09-26
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
rów
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna