Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Łoś (Alces alces)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
10
Data obserwacji:
2020-09-15 08:30:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Dodatkowy opis:
przebiegał dość szybko w linii S-N (w pierwszej chwili z daleka wzięty za krowę-uciekinierkę)
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja i foto Ewa Stolarz