Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kuropatwa (Perdix perdix)
Liczba:
1
Województwo:
lubelskie
Numer drogi:
833
Data obserwacji:
2020-07-31
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna