Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Wróbel (Passer domesticus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2020-07-28
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
borealoides
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna