Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
2
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
384
Data obserwacji:
2020-07-31 16:10:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Dodatkowy opis:
wzdłuż drogi ścieżka rowerowa odgrodzona barierkami
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna