Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Ryjówkokształtne (Soricomorpha)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Data obserwacji:
2020-07-30
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
raq
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna