Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
254
Data obserwacji:
2020-06-25 23:25:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna