Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sroka (Pica pica)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
212
Data obserwacji:
2020-06-24
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna