Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kret (Talpa europaea)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2020-05-22
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
w-michalik
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna