Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
świętokrzyskie
Numer drogi:
766
Data obserwacji:
2020-06-29
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Dodatkowy opis:
zdarzenie do 2 godzin od czasu obserwacji ok. godz. 21-23
Obserwator:
Magdalena Lewińska
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna