Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Grzywacz (Columba palumbus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
7
Data obserwacji:
2020-06-28
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna