Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Borsuk (Meles meles)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2020-05-22
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna