Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Puszczyk (Strix aluco)
Liczba:
1
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
10
Data obserwacji:
2020-05-22
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Opis gatunku:
forma rdzawa
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna