Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Trznadel (Emberiza citrinella)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
8
Data obserwacji:
2020-02-11
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
pawelg
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna