Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Ropucha szara (Bufo bufo)
Liczba:
1
Długość odcinka:
300 m.
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2020-02-13
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna