Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
śląskie
Numer drogi:
94
Data obserwacji:
2020-02-09
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Tomek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna