Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Puszczyk (Strix aluco)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2020-02-08
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Opis gatunku:
Odm. rdzawej
Obserwator:
Tomek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna