Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
406
Data obserwacji:
2020-02-08 09:30:00
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Opis gatunku:
Wróblak, prawdopodobnie trznadel
Obserwator:
Tomek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna