Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2020-02-06 22:05:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
żywopłot
ogrodzenie
rów
Dodatkowy opis:
Zlizuje sól z jezdni
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna