Obserwacja

Gromada:
Płazy
Nazwa gatunku:
Żaba moczarowa (Rana arvalis)
Liczba:
1
Długość odcinka:
200 m.
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
lubuskie
Numer drogi:
22
Data obserwacji:
2020-02-04 00:00:00
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
Żywa żaba moczarowa przekraczająca drogę krajową 22 na granicy Parku Narodowego Ujście Warty. Szczególne warunki pogodowe jak na początek lutego: deszcz i temperatura 10 stopni.
Obserwator:
Jan Kaczmarek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna