Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Płomykówka (Tyto alba)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
46
Data obserwacji:
2020-01-11
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
a.czylok
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna