Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2020-01-07
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna