Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krogulec (Accipiter nisus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
634
Data obserwacji:
2019-11-30
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Dodatkowy opis:
skrzydło złożone 24,4cm
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna