Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Trznadel (Emberiza citrinella)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
634
Data obserwacji:
2019-11-30
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna