Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna (Martes sp.)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
409
Data obserwacji:
2019-11-28
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Monika P.
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna