Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
śląskie
Numer drogi:
40
Data obserwacji:
2019-11-25
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
aleja drzew
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Tomek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna