Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2019-11-17 13:35:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
zbiornik wodny
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna