Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
A1
Data obserwacji:
2019-11-17
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Opis gatunku:
mały wróblak
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna