Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
94
Data obserwacji:
2019-11-15 18:45:00
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
https://olawa24.pl/artykul/samochod-uderzyl-w/862647