Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Mysz polna (Apodemus agrarius)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2019-10-25
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
borealoides
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna