Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jenot (Nyctereutes procyonoides)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
409
Data obserwacji:
2019-11-08
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
w-michalik
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna