Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Bażant (Phasianus colchicus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
małopolskie
Data obserwacji:
2019-11-03
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
Aleksandra Zarzycka
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna