Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2019-11-07
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna