Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
384
Data obserwacji:
2019-11-04 16:45:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna