Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Sierpówka (Streptopelia decaocto)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Numer drogi:
534
Data obserwacji:
2019-11-02
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna