Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Łoś (Alces alces)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
lubelskie
Numer drogi:
D K 19
Data obserwacji:
2019-09-11
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
Bartek P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna