Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kwiczoł (Turdus pilaris)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
731
Data obserwacji:
2019-08-12
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna