Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Grzywacz (Columba palumbus)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Data obserwacji:
2019-08-10
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna