Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gawron (Corvus frugilegus)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
7
Data obserwacji:
2019-08-10
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna