Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Szop pracz (Procyon lotor)
Liczba:
2
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
zachodniopomorskie
Numer drogi:
124
Data obserwacji:
2019-07-29
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
rów
Opis gatunku:
Dwa młode osobniki wyglądające jak rodzeństwo
Obserwator:
raq
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna