Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Brzegówka (Riparia riparia)
Liczba:
6
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2019-07-19
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Opis gatunku:
juv
Dodatkowy opis:
sześć tegorocznych brzegówek + dymówka na odcinku ok. 50 m.
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna