Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
100
Data obserwacji:
2019-07-10
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna